Giới khoa học tìm ra phương pháp mới cứu hành tinh khỏi thảm hoạ

Image
Giới khoa học đề xuất nên để phần lớn trữ lượng khoáng sản hiện nay nằm yên dưới lòng đất để nhân loại có cơ hội cứu hành tinh khỏi hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo Sputnik, đây là nội dung chiến lược đối phó với thảm họa được các nhà khoa học từ Đại học University College London mô tả trong nghiên cứu của họ. Hiện nay, khoảng 80% nguồn năng lượng trên thế giới được sản xuất từ nguyên liệu khoáng sản. Các nhà nghiên cứu đang kêu gọi cần đặt ra giới hạn nghiêm ngặt đối với việc khai thác để tránh hậu quả thảm khốc của tình trạng nóng lên toàn cầu, đảm bảo giữ cho nhiệt độ không khí trung bình chỉ tăng ở mức 1,5 độ C.  Các nhà khoa học ước tính rằng như vậy thì phải để nguyên không khai thác khoảng 60% trữ lượng dầu và khí đốt tự nhiên hiện tại, cũng như 90% trữ lượng than đá. Điều này đòi hỏi mức khai thác khoáng sản chỉ tăng tới đỉnh trong thập niên tới - có nghĩa là cần phải giảm 3% mỗi năm so với mức độ hiện nay. Daniel Welsby, một trong những tác giả của báo cáo, lưu ý rằng nhi

Phỏng vấn sâu (Depth Interview) là gì? Đặc trưng của phương pháp phỏng vấn sâu

Phỏng vấn sâu (tiếng Anh: Depth Interview) là những cuộc đối thoại được lặp đi lặp lại giữa nhà nghiên cứu và người cung cấp thông tin nhằm tìm hiểu cuộc sống, kinh nghiệm và nhận thức của người cung cấp thông tin.

Phỏng vấn sâu (Depth Interview)
Định nghĩa

Phỏng vấn sâu trong tiếng Anh là Depth Interview. Phỏng vấn sâu là những cuộc đối thoại được lặp đi lặp lại giữa nhà nghiên cứu và người cung cấp thông tin nhằm tìm hiểu cuộc sống, kinh nghiệm và nhận thức của người cung cấp thông tin thông qua chính ngôn ngữ của người ấy.

Đặc trưng của phương pháp phỏng vấn sâu
Một số điểm mấu chốt

- Sự lặp lại của các cuộc đối thoại: Thời gian

- Cuộc đối thoại giữa nhà nghiên cứu và đối tượng: Bình đẳng

- Tìm hiểu quan điểm của đối tượng

- Tìm hiểu đối tượng trong ngôn ngữ tự nhiên của chính họ

Những điểm hạn chế

- Các câu trả lời không được chuẩn hóa nên khó lượng hóa

- Phỏng vấn viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm dễ gây áp lực cho người cung cấp thông tin

- Việc phân tích tốn nhiều thời gian

Khi nào cần sử dụng phỏng vấn sâu?

- Chủ đề nghiên cứu mới và chưa được xác định rõ

- Nghiên cứu thăm dò, khi chưa biết những khái niệm và biến số

- Khi cần tìm hiểu sâu

- Khi cần tìm hiểu về ý nghĩa hơn là tần số

Ai có thể thực hiện phỏng vấn sâu?

- Người nắm rõ vấn đề nghiên cứu

- Người được huấn luyện tốt

- Người có kinh nghiệm trong tiếp xúc với những người thuộc các thành phần xã hội khác nhau

- Người kiên nhẫn và biết lắng nghe người khác.

Kĩ thuật phỏng vấn sâu

- Phỏng vấn không cấu trúc

- Phỏng vấn bán cấu trúc

Các loại câu hỏi thường sử dụng trong phỏng vấn sâu

- Câu hỏi mô tả: Yêu cầu đối tượng mô tả về sự kiện, người, địa điểm hay kinh nghiệm của họ. Được sử dụng để bắt đầu cuộc phỏng vấn làm cho đối tượng cảm thấy yên tâm vì tạo cho họ cảm giác chủ động.

- Câu hỏi cơ cấu: Tìm hiểu xem đối tượng sắp xếp kiến thức của họ như thế nào.

- Câu hỏi đối lập: Đối tượng so sánh các sự kiện và trao đổi về ý nghĩa của các sự kiện đó.

- Câu hỏi về quan điểm/giá trị: Tìm hiểu quá trình tư duy và phân tích của đối tượng, họ nghĩ gì về những người nào đó, vấn đề, hay sự kiện nào đó.

- Câu hỏi về cảm nhận: Tìm hiểu phản ứng tình cảm của đối tượng.

- Câu hỏi về kiến thức: Tìm hiểu xem đối tượng thực sự có những thông tin gì và quan điểm của họ về những điều đó.

- Câu hỏi về cảm giác: Tìm hiểu về những gì mà đối tượng nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy... Người được phỏng vấn mô tả về các tác động mà họ là đối tượng.

- Câu hỏi về tiểu sử: Tìm hiểu một số đặc điểm cá nhân của đối tượng.

(Tài liệu tham khảo: Phương pháp nghiên cứu khóa học, Tổ hợp giáo dục Topica)

Popular posts from this blog

Các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện nay

Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết